Versionsnyheter 1.8

Här kommer de fullständiga versionsnyheterna för version 1.8.

Större ändringar initierade av Agitura

 • Nytt fönster för anteckningsskapande
  • Den gamla sk. wizarden för att skriva journaler har hängt med sedan länge och är dels tekniskt krånglig att underhålla, tillåter inte att vi sparar olika delar av anteckningen separat, samt är onödigt omständig. Så vi byggde en helt ny! Numera används dessutom samma fönster för vanlig anteckning, snabbanteckning, redigering och korrigering.
 • Ny hjälpfunktion med sök
  • Åsa har gjort en jätteinsats och spelat in en massa bra YouTube-videos som avhandlar systemet. Dessa går nu att se direkt i Agitura.
 • Sektionerade journalanteckningar
  • Nu sparas anteckningarnas olika delar (anamnes, kundkontakt osv) separat och går att redigera individuellt

Mindre ändringar initierade av Agitura

 • Automatisk fakturahändelse vid flytt av djur mellan kunder
  • Fakturor som följer med flyttade djur får nu en speciell historik så man kan särskilja dem från djurets nuvarande ägares fakturor
 • Möjlighet att dölja helgen i kalendern
  • Ett bra sätt att spara plats och få mer plats till annat

Större ändringar initierade av kund

 • Ny diagnoshantering
  • Diagnoser kan nu sättas på både journalanteckningar och fakturor. Diagnoser söks fram med autocomplete och vi håller fullständig historik för djuret för att enkelt välja tidigare diagnoser.
 • Schemaläggning av resurser
  • Man kan nu schemalägga sina resurser/användare. Man kan sätta upp flera scheman för varje användare och sätta ett att vara aktivt, och på detta sätt hantera t.ex. skiftarbete.
 • Integration mot etikettskrivare från Zebra
  • Vi stödjer nu etikettskrivare från Zebra (se https://agitura.se/zebra.pdf för mer information). Med ett enda klick kan man skriva ut adresslappar för kunder eller fullständiga informationslappar för ett djur.
 • Markering av faktura för direktreglering
  • Man kan nu markera en del av ett fakturabelopp för direktreglering. Den delen av fakturan får sedan ett eget fordranskonto, och vi har nu ett nytt intäktskonto för just försäkringsinbetalningar.
 • Justera artikelpris direkt i faktura
  • Man kan nu tillfälligt justera priset på en artikel när man lagt till en artikelrad i en faktura. Både priset inkl och ex moms går att justera.
 • Ny status på faktura: färdigdebiterad
  • Fakturor kan nu sättas som färdigdebiterad. Funktionellt är det samma som ett utkast, men nu kan man markera att fakturan är redo att ta betalt för.
 • Fast text på fakturan
  • Man kan nu ange en statisk text som kommer med alla fakturor. Lämpligt för t.ex. en hälsning eller GDPR-information.
 • Alternativ sortering på journalanteckningar
  • Journalanteckningar går nu att sortera i omvänd ordning (nyast överst). Inställningen sparas per användare.
 • Icke-modala fönster för bokning, faktura och journalanteckning
  • Nu blockerar inte längre dessa tre fönster Agitura, utan man kan minimera dem och jobba vidare med huvudfönstret i bakgrunden. Däremot kan man bara ha ett fönster av varje slag aktivt åt gången, och inställningar är inte möjliga att ändra medan man har ett fönster öppet.
 • Filtrering kalenderlista & skriv ut som PDF
  • Man kan nu filtrera kalenderlistor på utförare, samt ta ut listan som en PDF.

Mindre ändringar initierade av kund

 • Nytt fält för djur: färg/pälstyp
 • Nollställning av kundvy
  • Nu finns en knapp ”Rensa vy” uppe till höger i kundvyn där man kan tömma nuvarande vy samt historik.
 • Förbättrad viktgraf
  • Vi har justerat viktgrafen en del för att uppföra sig lite bättre
 • Avlidna djur i sökfönstret gråas ut
 • Justerat filnamn på PDF av fakturor
  • Filnamnet på PDFer av fakturor innehåller inte längre djurnamnet, utan istället används fakturanumret.
 • Senaste vikt på journalkopia
 • Automatisk justering av fakturadatum
  • Om en faktura är sparad som utkast och man öppnar den för redigering, så kommer fakturadatumet automatiskt att sättas till dagens datum.
 • Gå till djur från bokning ändrad
  • Gå till djur från bokningsdialogen sparar nu nuvarande bokning och stänger fönstret, utan att visa någon varning. Knappen har även förtydligats med en liten sparikon för att visa detta.