Versionsnyheter 1.9

Vi förbereder att släppa version 1.9 till våra testkunder. I samband med det kommer vi stoppa för ny funktionalitet, och kan därför släppa de fullständiga versionsnyheterna. Version 1.9 är den mest omfattande uppdateringen hittills av Agitura Journal, och vi hoppas ni alla hittar något nytt som ni saknat!

Större nyheter initierade av oss

 • Helt omgjord mallhantering
  • Importera Word-dokument med bilder, fonter, listor mm, automatisk ifyllnad av data från ägare och djur, skapa protokoll som fylls i vid användningstillfället, spara färdig mall som praktisk anteckning och/eller prydlig PDF
 • Helt omgjord djursjukdatarapportering
  • Uppdaterad layout för redigering av förrättningsrader, förbättrad navigering med tangentbordet, direkt feedback av fel, maila förättningsrapporter till kund, slå ihop flera förrättningar i samma rapport och ett helt nytt fönster för djursjukdatainställningar på ett djur
 • Import av BGMax
  • Man kan nu importera BGMax-filer i Agitura för automatisk avprickning av betalningar
 • Sökförbättringar
  • Sökningar ska nu vara snabbare, och hittar ord på t.ex. é när man söker på e
 • Förbättrad säkerhet vid uppstart/licenshantering
  • Licensnyckeln är inte längre lika hemlig, vilket innebär att era licens nu är ännu säkrare
 • Filer kopplade till journalanteckningar
  • Man kan nu koppla uppladdade filer på ett djur direkt till en specifik anteckning
 • Kalendervy som kundflik
  • Kalendervyn som finns som ”toppflik” visas nu även under kundvyn. Skapar man bokningar därifrån kopplas automatiskt nuvarande djur till bokningen
 • Ta bort bokförda fakturor och signerade anteckningar
  • Bokförda fakturor kan nu tas bort och signerade anteckningar går att inaktivera. Notera att detta ställer högre krav på er kunder att behålla spårbarhet i er ekonomi
 • Ny hantering av primärt betalsätt på fakturor
  • Vi har gjort om hur primärt betalsätt på fakturor hanteras, för att det ska bli tydligare
 • Förbättrad autouppdatering
  • Autouppdateringen har nu en progressbar, och visas även vid uppstart om man kör en för gammal version

Mindre nyheter initierade av oss

 • Flik för journalkopia har försvunnit och finns nu under journalfliken som en knapp
 • Nya flikar ”E-post” och ”Påminnelser” i kundvyn
 • Möjlighet att skriva ut etiketter med fritext
 • Förbättrad layout på tabbar i kundvyn
 • Beskrivningar på hjälpvideos
 • PDF-export av e-postlistan
 • Uppdaterad läkemedelslista (2020-09-26)

Större nyheter initierade av kund

 • Drag and drop av kalenderhändelser
  • Det går nu att dra och släppa kalenderhändelser i kalendern för att flytta dem i tid. I dagsvyn kan man dessutom byta utförare genom att släppa bokningen i en ny kolumn
 • Uppsnabbat arbetsflöde i artikelregistret
  • Artikelregistret har ändrats till att redigeras på liknande sätt som Excel, för att enklare kunna arbeta med stora förändringar över flera artiklar
 • Dölj användare i dagsvyn i kalendern
  • Man kan nu dölja vissa användare från att dyka upp som bokningsbar i kalendern
 • Förbättrad schemaläggning
  • Schemaläggningen stödjer nu cykler på annat än 7 dagar, och har start- och slutdatum
 • Enskilda påminnelseutskick
  • Skapa påminnelseutskick för en specifik dag, och använd mallen från en påminnelseregel för själva utskicket
 • Uppsnabbat byte av användare
  • Att byta användare i systemet har gjorts betydligt snabbare, då man direkt loggar in på den nya användaren utan att behöva starta om programmet
 • Automatisk diagnos på faktura från anteckning samma dag
  • Diagnoser satta samma dag flyttas automatiskt över från fakturor till anteckningar, och vice versa
 • Stöd för drop-in
  • Man kan nu markera en kund som ankommen på drop-in och sedan ta upp en lista på drop-in-kunder för utcheckning
 • Användarrättigheter fixade och förenklade
  • Användarrättigheterna på användare fungerade tidigare inte. Vi har fixat dem och förenklat dem.

Mindre nyheter initierade av kund

 • Möjlighet att välja artiklar vid prisjustering
 • Optimerat användningen av yta i vissa PDFer
 • Välj artikelpaket med autocomplete
 • Filtrering på kategori i artikelregistret
 • Tagit bort krav på att ange betalsätt på utkast
 • Sök på hemtelefon
 • Gå direkt till ett djur i kalendern med CTRL + klick med musen på en bokning