Forum

Vi håller för närvarande på att sätta upp ett forum för Agitura. Vår tanke är att forumet ska fungera som central punkt för förslag, frågor, undersökningar och nyheter. Vi tror att en yta där ni kunder kan diskutera med varandra kan vara ett steg i vårt arbete att dra ner mängden tid vi lägger på support, för att frigöra tid för att kunna vidareutveckla systemet i snabbare takt.

Ett annat problem vi hoppas att forumet ska kunna lösa är att kunna publicera så kallade ”polls”, där vi kan driva demokratiskt styrda undersökningar om vad och hur vi ska göra saker i Agitura Journal. Vi vet att många av er sitter på väldigt mycket kunskap och tycke, samt har med er väldigt värdefull erfarenhet från vad som funkade bra och mindre bra i andra journalsystem. Vi vill att ni ska få en röst och kunna berätta för oss vad vi gör rätt och vad vi gör fel, samt hur vi ska tänka gående framåt!

Vi återkommer med mer information om forumet och hur ni kommer åt det så fort vi släppt det publikt 🙂