Versionsnyheter 1.10

Större

 • Rasregister för hästar (676 st) + separerade rasregister per djurslag
  • Nu kommer bara raser som avser valt djurslag att användas i autocomplete för raser i djurkortet
 • Bokningsbekräftelse på bokningar
  • Det är nu möjligt att skicka en bokningsbekräftelse via e-post och/eller sms när man skapar en bokning. Man kan lägga till extra text (t.ex. coronainformation) under Kugghjulet > Kalender > Bokningsinställningar.
 • Skicka filer kopplade till en journal direkt från journallistan
  • Gör det möjligt att t.ex. skicka en pdf-mall till kund direkt efter att man skapat den
 • Avancerade mallar går nu att spara som .docx
 • Stöd för direktregleringsunderlag
  • Det går nu från en faktura att skicka ett direktregleringsunderlag med tillhörande anteckningar, till försäkringsbolaget
 • Översiktsvy på djur (BETA)
  • Det finns en ny flik i kundvyn, med en historisk översikt av patientens anteckningar, bokningar och fakturor. Man kan öppna tillhörande PDF för bokningar och journaler genom att dubbelklicka på motsvarande rad. Notera att detta är en beta-funktion, och att vi därför gärna tar emot feedback på den i vår användargrupp på facebook.
 • Skapa journalanteckning direkt vid skapande av ny bokning
 • Omgjord, detaljerad rättighetsstyrning
  • Rättighetsstyrningen har gjorts om från grunden och har nu en mer finkorning och kraftfull modell
 • Betalsätt räknas nu ut från betalningar
  • Vilket betalsätt som gäller för en faktura räknas nu ut från de betalningar som registreras för fakturan, istället för att vara en ”flagga” som vi sätter, oavsett hur kunden har betalat
 • Todo (BETA)
  • Den finns nu en ny ”toppmodul” för todo/kom ihåg-kort. Korten går att (valfritt) koppla till djur och eller användare, samt att de kan ha en färg och en deadline. Man kan även klarmarkera en todo, samt flytta tillbaka en klarmarkerad till att vara aktiv igen. Notera att detta är en beta-funktion, och att vi därför gärna tar emot feedback på den i vår användargrupp på facebook.
 • Filtrera fakturalista på fakturanummer
  • Oklart hur ni överlevt utan denna funktion, men nu kan man enkelt hitta en faktura baserat på ett fakturanummer.
 • Varna vid redan öppnade bokningar/anteckningar/betalningar
  • Vi håller nu koll på vilka bokningar/anteckningar/betalningar som är öppna på andra datorer, och varnar för att ni kommer skriva över era varandras ändringar om ni fortsätter.
 • Diagnos och anteckning separerade i journalkopia
  • När man skapar journalkopia kan man nu välja från vilka anteckningar man vill ha text från och vilka man vill ha diagnoser från. Eller både och.
 • Delvis redigering av påminnelsemallar
  • Vissa delar av existerande påminnelsemallar går nu att redigera, vilket gör att man t.ex. kan ändra påminnelsetexten ända fram till att påminnelser faktiskt skickas ut.
 • E-postmodulen har blivit utskicksmodulen
  • I och med att vi infört bokningsbekräftelser så har vi nu slagit ihop dessa med e-post under en modul vi kallar utskick.
 • Förteckning av kortkommandon
  • Vi har skapat ett fönster under verktygsikonen längst upp till höger, där man kan se alla kortkommandon som finns i systemet.
 • Nytt kortkommando: CTRL + L för att byta användare
 • Nytt kortkommando: SHIFT + +/- i kalendern
  • Detta kommando gör att storleken på raderna i kalendern (normalt 15 minuter) ändras med +/- 5 minuter (min 5 min, max 60 min). Inställningen sparas per dator.
 • Nytt kortkommando: CTRL + +/- i kalendern
  • Vissa av er vill ha liten text, för att se mer information. Vissa av er vill ha större text, för att enklare se. Nu kan ni själva välja fontstorlek genom att trycka på CTRL och + eller – i kalendern. Inställningen sparas per dator.
 • Nytt kortkommando: SHIFT + musklick på bokning
  • Sätt en bokning som klarmarkerad/ej klarmarkerad. Detta går även att sätta genom en checkbox i bokningsdialogen.
 • Integration mot etikettskrivare från Dymo
  • Vi har som ett kundfinansierat jobb integrerat mot Dymo LabelWriter 450. Samma typ av etiketter som finns för Zebra finns nu även för denna skrivare, och programmet upptäcker automatiskt om du har en Zebra eller Dymo ansluten via USB.
 • Markera debitering som felaktig
  • Man kan nu (under gröna pilen på en betalningsrad) markera en debitering som felaktig. Debiteringen kommer då inte tas med i några ekonomiska rapporter, men fortfarande existera i systemet i spårbarhetssyfte. OBS! Detta är inte god bokföring, utan kontrollera användandet av denna funktion med er revisor/ekonomiansvarig innan ni börjar använda den!

Mindre

 • Stöd för stängda journaler, vilket motsvarar färdigdebiterad status för fakturor
 • Fullständig händelsehistorik på bokningar
 • Söka patient på ras
 • Lägg till e-post på ägare vid sändning
  • Om en kund saknar e-post och/eller mobilnummer vid utskick så kommer man kunna lägga till det direkt, istället för att behöva gå till kundkortet manuellt
 • Filtrera veckovyn i kalendern på utförare
 • Validering av personnummer
 • Möjlighet att markera djur som sålt
 • Bokningar går inte längre att ta bort
  • Vi har valt att göra så att bokningar inte längre går att ta bort. Detta för att vi ska kunna hålla kvar historik, så att bokningar som av misstag tas bort fortfarande går att spåra
 • Datum och tid separerade i påminnelsemallarna
  • Fältet för datum i påminnelsemallarna är nu separerat i två fält; ett för datum och ett för tid. Era existerande mallar kommer fungera som innan.
 • Fullständigt djurnamn på journalkopia
 • Obetald del visas i betalningslista
 • Djur sätts automatiskt som avlidet när man ger den en sådan diagnos
 • Möjlighet att redigera schemarader
 • Bokningar som passerat ”dimmas” ner
 • Inloggad användare förvald i modulen för osignerade anteckningar
 • Avancerade mallar sökbara vid skapande
 • Prestandaökning i listor och kalender
  • Vi har identifierat ett antal listor (samt kalendern) där data inte hämtades på bästa sätt. Vi hoppas att de nu ska vara lite rappare att ladda.
 • Möjlighet att söka fram och lägga till läkemedel i journalmallar
 • Artikelraderna på faktura-PDFen visas nu inklusive moms
 • Varnar när man flyttar bokningar via drag and drop
 • Varnar när man byter namn eller företag på existerande kund
 • Ny diagnos CC62 Tumör i mjälte