Versionsnyheter 1.11

Större

 • Statistikverktyg (BETA)
  • Agitura har nu fått ett första utkast på ett statistikverktyg (Skiftnyckeln > Statistik). Funktionen är en BETA-funktion, så vi tar hemskt gärna in input på om den.
 • Kundreskontra som rapport (BETA)
  • Vi har försökt skapa upp vad som ska vara första versionen av en kundreskontra-rapport. Vi har fått in en del olika åsikter kring vad denna ska innehålla, och hur den ska vara utformad, så vi har valt att släppa den som en BETA-version, och hoppas kunna få in mer input allt eftersom den testas av er.
 • Styra kalenderns start och sluttider
  • Under Kugghjulet > Kalender & bokningar > Kalenderinställningar kan man nu välja från och till vilka tider som kalendern ska visas.
 • Ändra ordning på resurser i dagsyn i kalendern
  • På samma ställe som ovanstående punkt finner ni även möjligheten att konfigurera i vilken ordning som resurserna ska visas i dagsvyn.
 • Förbättrad diagnoshantering
  • Vi har skrivit om hur diagnoshanteringen sköts, för att försöka bli av med diagnoser som inte flyttas korrekt mellan fakturor och journalanteckningar. Vi har inte ändrat något i hur man jobbar med diagnoser, så allt ska se ut som vanligt, bara vara lite mer stabilt.
 • Realtidsuppdateringr av kalendern
  • I ett försök att motverka dubbelbokningar och liknande så har vi infört att kalendern hämtar eventuella uppdateringar som gjorts en gång var 5:e sekund. På detta sätt kommer kalendern att vara mycket mer aktuell för alla användare.
 • Fritextutskick av SMS till kund
  • Under Kundvy > Utskicks-fliken kan man nu skicka fritext-SMS till kunden. Detta SMS skickas omgående och kostnaden är densamma som för andra SMS-utskick (1:- ex moms/sms – 160 tecken)
 • Besöksblankett för bokningar
  • Det finns nu en knapp i bokningsfönstret för att skapa en besöksblankett. Den blankett som skapas är designad av kunden som önskade denna funktion.
 • Todo finns nu även som kundflik
  • Den mest efterfrågade förändringen från 1.10 – en kundversion av TODO-modulen. Ni önskade – vi lyssnade 🙂
 • Multiverktyg
  • En annan väldigt efterfrågad funktion, som vi internt kallat för ”multiverktyget” finns nu under Skiftnyckeln > Hantera kund & djur. Här har vi samlat en massa ”bra att ha”-prylar som ni efterfrågat. De funktioner som finns i dagsläget är Slå ihop djur, Flytta djur, Flytta journaler, Flytta fakturor, Ta bort djur/kund, Avaktivera djur/kund. Notera att vi i samband med detta även tagit bort de tidigare funktionerna för att flytta djur mellan ägare, samt kundregistret.
 • Slå ihop fakturautkast till samlingsfaktura
  • Under Fakturafliken i Kundvyn finns nu en ny knapp ”Samla utkast”, där man kan slå ihop flera utkast till en samlingsfaktura.
 • Integration mot labutrustning från Triolab
  • Tack vare en av er fantastiska kunder, och bra hjälp från Triolab så har Agitura nu sin första integration mot labutrustning! Kör ni Triolab så hör av er till oss om hur man konfigurerar.
 • Skicka bekräftelse-SMS vid avbokningar
  • När man avbokar en bokning i kalendern så kan man nu välja att skicka ut en SMS-bekräftelse på avbokningen till kunden
 • Ny dialog för betalningshändelser
  • Under toppfliken Ekonomi finns nu en ny knapp ”Betalningshändelser”, där man kan filtrera fram ekonomiska händelser i systemet, och få dem i kronologisk ordning
 • Ny inställning för att automatiskt lägga till datum på artikelrader
  • Under Kugghjulet > Ekonomi > Fakturor finns det nu en checkbox för att automatiskt lägga till dagens datum till noteringen på en artikelrad, i samband med att man lägger till den på en faktura
 • Ändra text för direktregleringsutskick
  • Man kan nu ändra standardtexten i det mail som skickas vid direktreglering. Texten stödjer även samma typ av fält för djur- och ägarinfo som våra andra mallar. Inställningen finns under Kugghjulet > Ekonomi > Direktreglering.
 • Redigera malltext för fristående påminnelser
  • När man skapar en fristående påminnelse (knapp under Kundvy > Påminnelser) så kan man välja en mall att använda texten från, men sen även redigera denna direkt i fönstret
 • Markera kund och/eller djur med varningsflagga
  • Nu finns valet att varna för en kund eller djur i respektive redigeringsdialog. Dessa kunder och djur kommer då få en tydlig röd varningstriangel i kundvyn
 • Översiktsflik i kundvyn är borttagen
  • Ingen verkade använda den, så vi tog bort den 🙂
 • Ta bort kommande påminnelse när man skapar upp påminnelse med samma regel
  • Om en kund kommer in för t.ex. vaccination innan en påminnelse gått ut, så kommer man nu få möjligheten att ta bort den gamla påminnelsen innan en ny skapas upp
 • Konfigurera scheman och reusrssättning för onlinebokningen
  • Under Kugghjulet > Onlinebokning > Onlinescheman/Bokningsbara resurser kan man nu konfigurera upp hur resurser ska vara bokningsbara online. Denna konfiguration kommer sedan användas när vi lanserar den nya onlinebokningen. Mer information om det då!
 • Skapa besiktningsprotokoll från Sverak
  • Man kan nu under Kundvy > Journal > Ny från mall.. välja att skapa upp ett besiktningsprotkoll från Sverak. Då öppnar en ifyllnadsbar PDF med djur- och kundinfo förifyllt. Denna man kan sedan spara, skicka via e-post eller skriva ut till kund direkt. Vad man än väljer så sparas en kopia av PDFen under Kopplade filer för djuret. Vi hoppas även kunna erbjuda protokoll från SKK och SVF inom kort.
 • Stöd för Norska och Finska valuta- och datumformat
  • Under Kugghjulet > Företag > Generella inställningar kan man nu välja att använda Norskt eller Finländskt datum- och valutaformat.

Mindre

 • Kopiera bokning
  • Håller man in SHIFT-tangenten när man använder drag and drop i kalendern, så kommer bokningen kopieras istället för att flyttas. Det finns även en knapp ”Spara som kopia” i bokningsfönstret som man kan använda.
 • Röda dagar visas i kalendern
  • Under veckovyn i kalendern visas nu helgdagar, som t.ex. midsommar och nyårsafton
 • Ändra visningsnamn i onlinebokningen
  • Under Kugghjulet > Onlinebokning > Generella inställningar kan man nu ändra det företagsnamn som visas i onlinebokningen
 • Sök fram bokning på djur
  • Om man väljer att visa sina bokningar som en lista så kan man nu filtrera fram djur på dess namn
 • Daterade betalningar på faktura-pdf
  • Nu skrivs datum för när en betalning skedde ut på faktura-pdferna
 • Nya kön: sto, hingst och valack
  • Nya kön efterfrågade av en kund. Vi kommer se över kön som helhet i 1.12.
 • Nya fält i mallar: djur- och ägarnummer
 • Företagstelefon syns nu i pdf:er
 • Djurnummer (D00XXXX) visas nu i bokningsfönster + tooltip
 • Nya kolumner för delbetald datum och fullt betald datum i ekonomilista
 • Möjlighet att välja artikelkategori när man skapar prislista
  • Om du vill skapa en prislista i artikelregistret, men bara vill ta med artiklar från en viss kategori så kan man nu välja alla sådana via en enkel dropdown
 • Ny diagnos ”DC94 Inguinalbråck, ljumskbråck, ej medfött”
 • QR-kod för Swish genereras bara på fakturor som är satta som betalda med Swish