Versionsnyheter 1.12

🥇 Huvudnyheter

 • Skapa debiteringsunderlag från journalanteckningar
  • Journalfönstret har nu begåvats med möjligheten att, på samma sätt som med läkemedel, infoga artiklar eller artikelpaket i texten. Utöver att läggas till i anteckningen så läggs även artiklarna till i en lista, där man kan justera antalet. När man har lagt till minst en artikel så finns möjligheten att spara anteckningen och samtidigt skapa ett debiteringsunderlag baserat på de artiklar och antal man lagt till.
 • Möjlighet att spara journalanteckning på flera djur samtidigt
  • När man sparar en journalanteckning finns nu möjligheten att spara den som ett utkast på flera djur på samma ägare.
 • Nytt statistikverktyg: Det gamla statistikverktyget (Verktygsmenyn > Statistik) har ersatts av en ny, med förskapade rapporter
  • Det tidigare statistikverktyget var lite tungrott att använda och saknade en del saker. Vi har istället gått över till att har färdiga rapporter där man kan ta ut statistik mellan olika datum på lite olika saker.
 • Integration mot jordbruksverkets CDB-register 🐄
  • Äntligen har vi lyckats ro i hamn med vår integration mot Jordbruksverkets CDB-register. När ni skickat in ett påskrivet avtal med ett företag så kommer ni efter några dagar få autocomplete i djursjukdata-modulen på invidinummer, samt att kontrollsiffran sätts automatiskt beroende på individ.
 • Integration mot labbutrustning från IDEXX
  • Vi har nu stöd att läsa in PDF:er och testresultat från IDEXX-maskiner via deras program Idexx Interlink. För att komma igång med integrationen se här: https://agitura.se/idexx.pdf
 • Förbättrad bokföring
  • Betalningshändelser får nu verifikationsnummer, vilket stöds som filter i rapporter
  • Ny rapport: Verifikationsrapport. Visar verifikationer och deras nummer mellan två datum
  • Ny rapport: Kontoanalys. Visar alla kontohändelser mellan filtrerade datum/verifikationsnr/sekvensnr för ett visst konto
  • Ny rapport: Huvudbok. Visar samma information som kassarapporten, men nedbruten på konto
  • Förbättrad rapport: Kundreskontra. Grupperas nu på DÄ, är mer överskådlig och går att filtrera på till-datum
 • Integration mot Fortnox bokföringssystem (kommer i en framtida version av 1.12)
  • Vi har byggt in ett stöd för att skicka över kassarapporter från Agitura som en verifikation i Fortnox. Funktionen är inte helt färdigdokumenterad och testad, men den kommer att komma i en framtida uppdatering av version 1.12.

🥈 Större nyheter

 • Programmet är nu optimerat för 64-bitars operativsystem och processorer
 • Möjlighet att klicka på dagsrubrik i kalenderns veckovy för att komma till dagsvyn för den dagen
 • Möjlighet att lägga till alternativ ägare på djur (sökbart)
 • Möjlighet att sätta separat svarsmail för direktregleringssvar
  • Finns under Kugghjulet > Ekonomi > Direktreglering
 • Möjlighet att direkt skicka enskilda journalanteckningar till kunden
  • Visas som en liten knapp med ett kuvert och en pil till höger i listan med journalanteckningar
 • Ny knapp under Kundvy > Ekonomi för att se kundens alla fakturor
 • Prislista av artikelpaket som PDF
 • Ny inställning för om Swish QR ska visas på fakturor
  • Finns under Kugghjulet > Ekonomi > Generella inställningar
 • Möjlighet att visa avbokningar i kalendern. Dessa visas utgråade med ett rött streck över dem
 • Extra text nu konfigurerbart för utgående e-post (faktura, journal, rapport och förrättning)
  • Finns under Kugghjulet > Utskick > E-post
 • Lägg till fritextdiagnos (sparas ej)
  • När man lägger till en diagnos kan man nu lägga till en helt egen diagnoskod och namn. Detta är dock inget som sparas permanent, utan saknar ni diagnoser i diagnosregistret så maila oss eller skriv i användargruppen så lägger vi till!
 • Färg för bokningskategori kan nu väljas helt fritt
 • Möjlighet att spara aktuell vikt för djur direkt i djurkortet
  • Vill man snabbt lägga till aktuell vikt på ett djur behöver man nu inte längre öppna viktkurvan, utan kan skriva det direkt i djurkortet till vänster och klicka på den lilla spara-knappen som tillkommit
 • Det går nu att välja att bifoga kopplade PDFer för journalanteckningar när man skapar en journalkopia
  • Notera att det endast är PDFer som stöds och att dessa bifogas längst bak i journalkopian
 • Kassarapporten innehåller nu även en listning, sorterat på konto, av alla händelser som påverkat rapporten
 • Ny knapp ”Diagnoshistorik” i journallista för att se djurets diagnoshistorik
 • Möjlighet att spara angiven e-post till adressbok i direktregleringsfönster
 • Möjlighet att skriva ut viktkurva
 • Det finns nu en checkbox för att välja om listan med fakturor ska sorteras på datum i fallande eller stigande ordning
  • Inställningen fungerar som motsvarande inställning för journalanteckningar, och sparas per dator
 • Ny inställning för hur man vill hantera bokföringen av fakturor utan diagnos satt
  • Möjliga val är ”Tillåt”, ”Varna” eller ”Tillåt ej” och inställningen finns under Kugghjulet > Ekonomi > Generella inställningar
 • Ny inställning för att välja om leveransdatum ska ändras vid fakturaredigering
  • Inställningen är normalt på, vilket innebär att leveransdatum på fakturor kommer sättas till dagens datum automatiskt när man redigerar ett fakturautkast. Inställningen kan ändras under Kugghjulet > Ekonomi > Generella inställningar > Ändra leveransdatum vid fakturaredigering
 • Möjlighet att lägga till obokningsbar tid mellan varje bokningsbar tid i onlinebokningen
  • Du hittar inställningen under Kugghjulet > Onlinebokning > Generella inställningar
 • Man kan nu under verktygsmenyn ta ut kund- & djurlistor
  • Listorna är kompletta förteckningar av alla kunder respektive djur i systemet. Listorna sparas som CSV-filer, för import och analys i t.ex. Excel

🥉 Mindre nyheter

 • Söka på djurägarens namn i bokningslista
 • När man markerar ett djur för drop-in så skapas nu en tom journalanteckning
 • Djurets ålder visas nu i djurinformationsrutan
  • Fungerar endast om födelsedag på djuret angetts på ett av formaten ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅMMDD, med eller utan bindestreck
 • Fakturor utan angivna diagnoser går inte längre att direktreglera
 • Kalendern i kundvyn behåller sitt datum när man byter djur på samma ägare, men sätts till dagens datum om man söker fram en ny ägare
 • Möjlighet att lägga till kommentar i Hantera kund & djur
  • Kommentarerna går att hitta under knappen Historik i fönstret
 • Varning när man försöker spara existerande ID på djur
 • Flytt av bokning utanför schema är nu varning istället för blockerande
 • Priser på artiklar i autocomplete visas nu ([ex moms]/[ink moms]:-)
 • Nytt djurslag: iller
 • Summeringarna i ekonomifliken visas nu även ex moms
 • Kortkommandon i kalendern ska nu funka bättre
 • BGMax-import har nu bättre stöd för direktregleringsinbetalningar från FB
 • Varningstriangeln för djur syns nu även i bokningsdialogen
 • Obetald summa nu även i PDF-export av ekonomi-vyn
 • Djur- och ägarnummer nu på besöksblankett
 • Totala belopp uppdateras nu korrekt när man redigerade ett fakturautkast
 • Möjlighet att bokföra betalning utan att visa pdf + uppsnyggning av menyn
 • Bokningar i veckovyn i kalendern innehåller nu samma information som i dagsvyn
 • Nya menyval under Kugghjulet > Utskick > Bokn.bekr. / E-post / Påminnelser
 • Datumfilter i lista med klarmarkerade todos
 • Fakturor markerade som felaktiga tas inte längre med i summor
 • Förfallna fakturor visas nu med en tydligare röd färg i ekonomilistan
 • Prislistor kan nu skapas med både ink. och ex moms samtidigt
 • Artikelregistret går nu att spara även när det är filtrerat
 • Inloggad användare visas nu längst upp (med ägare och djur) när man skriver journal
 • Fler specifika $fält som bara fungerar när man kopplat påminnelseregel till bokning (utförare, orsak, bokningskategori)
 • Nya filter på bokföringsstatus i Ekonomi-modul: Obetald av försäkringsbolag och obetald av kund
 • Färg på todo ej längre obligatoriskt
 • Varningstriangel på kund visas nu även i fakturadialogen
 • BGMax-import matchar nu delbetalningar från FB och kund
 • Onlinebokningen: Djurslag skickas nu med i bokningsmailet till kliniken
 • Onlinebokningen: GDPR-godkännande måste göras av bokande kund
 • Uppsnyggad bokningsdialog
 • PDF av journalkopia har nu titeln ”Journalkopia, utskriven den YYYY-MM-DD” istället för ”Journal, skapad YYYY-MM-DD”
 • Stöd för IBAN på fakturor
 • Sparade adresser under direktregleringsfönstret visas nu med namn och aktuell e-post
 • Fakturanummer kommer nu med på CSV-export av betalningshändelser
 • Fönstret när man byter användare fokuserar nu på dropdownen
  • Byt snabbt till en användare genom att använda första bokstaven i användarens namn eller tryck mellanslag för att expandera listan och navigera sedan med pilarna
 • Ett enklare hjälpfönster finns nu i rapport-vyn med förklaringar av de mer otydliga rapporterna
 • Att fylla i fritextfält i mallar ska nu vara lite mer prydligt och överskådligt
 • Det går nu att lägga till telefonnummer i adressboken
 • Möjlighet att ändra fakturanummer på utkast
 • Artikelrader på faktura-PDF visar nu både totalen inkl och ex moms
 • Nytt kortkommando: SHIFT + A i huvudfönstret för att visa adressboken
 • Man kan nu ange 00 som månad och/eller dag för ett djurs födelsedag, och ålder kommer ändå räknas ut
 • Nytt kortkommando: SHIFT + P i huvudfönstret för att visa artikelregistret