Version 1.13 testas internt

Vi har nu påbörjat testerna av version 1.13 internt här hos på Agitura. När vi tycker att versionen känns genomtestad nog så kommer vi börja släppa på våra testkunder på den.