Versionsnyheter 1.13

Vi noterar en tydligt nedåtgående trend i antalet stora förändringar ni kunder önskar. Version 1.13 är därför fylld med väldigt många, lite mindre, ändringar, där fokus har varit på användbarhet och förbättringar. Vi har valt att gruppera nyheterna i denna version efter vilken del av systemet de tillhör.

📅 Kalender

 • Inställning för minsta bredd på kalenderkolumn i dagsvyn
 • Aktuell tid visas som en linje i kalendern
 • Besöksblankett innehåller nu ägarens adress och e-post
 • Tydligare information för ägare och djur i bokningsdialogen
 • Färgläggning av bokningsbar tid för scheman
  • Man kan nu ange en färg för de block som är bokningsbara under ett visst schema. På det sättet kan snabbt skilja på olika schematyper för en användare.
 • Namn på schema skrivs ut vertikalt i kalendern
 • Visa filtrerad användares schema i veckovyn
 • Stöd för bakgrundsfärger på fasta dagar/tider i kalendern
  • Detta ger möjlighet att t.ex. färgmarkera saker som lunch och raster, vilka inträffar samma tid varje dag, i speciella färger.
 • Bokningar utan utförare visas nu när man filtrerar på användare i veckovyn
 • Stöd för återkommande bokningar

💲 Ekonomi

 • Kundfakturor går nu att filtrera på samma sätt som i vanliga fakturalistan
 • Bokföringsstatus-filter stöder nu felaktigmarkerade fakturor
 • Stöd för att dagvis stega framåt och bakåt i fakturamodulen
 • Betalningar går nu att spara som ”Prisförslag”
  • Ett prisförslag är en annan form av utkast, som t.ex. ”Klar för debitering”, och har ingen speciell funktionalitet förutom namnet och texten i den PDF som genereras.
 • Man kan nu ange en rabatt direkt på artikelpaket
  • Rabatten man anger på ett paket kommer att läggas till automatiskt på varje artikelrad som paketet innehåller, när man lägger till paketet på en debitering.
 • Kortkommando (CTRL + N) för att skapa nya artikelrader i betalningsdialogen
 • Det skapar nu upp en ny, tom artikelrad när man skapar en ny faktura (med fokus satt)
 • Val av datumtyp vid filtrering på datum i fakturamodulen
 • Möjlighet att byta plats på kolumnerna i listan med fakturor
  • Ordningen på kolumnerna sparas på den dator man arbetar, och finns dvs kvar mellan omstarter av Agitura

📄 Rapporter

 • Kontoanalys-rapport sorteras nu på skapat datum
 • Varnar när man försöker registrera betalning för period då SIE4/kassarapport tagits ut
 • Integrerade filmer för filterval vid skapande av rapport
 • Verifikationsrapport går att filtrera på verifikationsnummer

📕 Journal

 • Stöd för textmakron
  • Textmakron ger möjligheten att skriva speciella $kommandon, vilka direkt omvandlas till en malltext. På detta sätt kan man förenkla vid antecknandet av saker man skriver ofta.
 • Totaler för artikelrader när man skapar dem i journalen
 • Journalanteckningar går att markera som hemliga
  • Hemliga journalantekningar dyker inte upp i listan vid skapande av journalkopior.
 • PDF-exporter av journaler innehåller nu djurets D-nummer
 • Idexx-resultaten har stramats åt i den journalanteckning som skapas
 • Bilder stöds nu som bilagor i journalkopior (tidigare bara pdfer)
 • Fritextsök i en eller alla journaler
  • Man kan nu söka på så väl journaltext eller diagnos kopplad till en journal i hela systemet. Sökningen går även att göra på ett specifikt djur. På detta sätt kan man snabbt hitta alla anteckningar som innehåller t.ex. ett specifikt läkemedel eller diagnos.
 • Diagnoser sätts nu på alla djur när man skapar en journalanteckning på flera djur

⏰ TODO

 • Todo-kategorier
  • Todo-kort har nu en kategori, som bestämmer dess färg. OBS! Iom införandet av detta kommer de todo-kort som är aktiva hos er att tappa sin färg. Skapa upp kategorier och koppla korten till dessa så kommer färgen tillbaka.
 • Todo-kort visar nu när de skapats
 • Text är inte längre obligatoriskt för todo-kort
 • Det går nu att sortera todo-korten på olika saker

🦓 Djur/ägare

 • Snabbknappar för att kopia personnummer och telefon från en kund
 • Fullständigt namn på djur som $fält
 • Fråga om att ta bort saker för djur när detta markeras som sålt
 • Inaktiva djur visas nu med ”(INAKTIV)” i djur-dropdownen
 • Varning när man skapar en ägare som är under 18 år

📧 Utskick

 • Fristående påminnelser stöder nu upp till 9999 dagar
 • Helt omgjort fönster för e-postutskick
  • E-postuskick har fått ett helt nytt, centraliserat fönster. Det nya fönstret tillåter nu att skicka till flera mottagare samtidigt, att spara nya adresser direkt i adressboken, att uppdatera ägarens e-post i samband med utskicket, att bifoga filer från hårddisken, samt att nyttja de nya utskicksmallarna (se nedan).
 • Utskicksmallar med kontextkänsliga template fält
  • I stort sett alla utskick (både e-post och SMS) går nu att helt fritt konfigurera med sk. utskicksmallar. Man kan skapa upp flera mallar för samma typ av utskick, och man kan använda mallfält ($djur.namn osv.) i dem. För varje typ av mall (t.ex. e-post för utskick av rapport) kan man välja en mall att vara standardmall, vilket gör den förvald när man skickar rapporter. Vi hoppas iom detta att ni ska kunna konfigurera era utskick precis så som ni vill ha dem.
 • Stöd för att använda påminnelsemallar vid fritext-SMS
  • Det finns nu möjlighet att använda de mallar som man skapat upp i för sina påminnelseutskick, i sina fritext-SMS. På detta sätt kan man återanvända en mall man redan skapat, och sedan modifiera den för just det utskicket.
 • Separat godkännande för påminnelser per djur när man samfakturerar

🔨 Inställningar/verktyg

 • Inställning för om bokningsbekräftelser ska vara default på/av
 • Superadmin kan ändra lösenord utan att ange tidigare sådant
 • Verktyg för GDPR-rensning
  • Det finns nu stöd för att köra en GDPR-rensning i systemet. OBS! Denna funktion kräver försiktighet och granskning innan den körs. Den är destruktiv (inga borttagningar går att ändra) och kan orsaka problem om man inte är helt med på vad man gör.
 • Möjlighet att lägga till intern notering på artiklar i artikelregistret
  • Man kan nu sätta en notering på en artikel i artikelregistret. Dessa noteringar kommer inte med på några PDF:er, men går däremot att se på artikelrader i debiteringsfönstret, på rader man skapat från artikeln med en notering.
 • Totaler visas nu vid export av artikelpaket
 • Konfigurerbara färger på fakturastatusar
  • Less på att obetalda fakturor är röda i listan? Nu kan ni själva styra vilken färg (eller ingen) som de olika fakturastatusarna ska ha i listvyn.
 • Bättre varningar om vad som händer när man tar bort eller ändrar en användare
 • Konfigurerbar serie för Fortnox-export

🌎 Onlinebokning

 • Möjlighet att konfigurera förstasidans rubrik (”Välkommen till vår onlinebokning”)
  • Finns under Kugghjul > Onlinebokning > Generella inställningar
 • Uppdaterad layout med ny bakgrund, ny färg på knappar och bättre alignment
 • Djurslag ”Häst” är nu valbart

💡 Övrigt

 • Nytt installationspaket (Nullsoft)
 • Ny integrerad webbläsare (WebView2)
 • Endast stöd för Windows 10 ->
  • Windows 8 nådde end-of-support 2018 och Windows 7 nådde det 2020. När operativsystem slutar supportas så har de inte längre något skydd mot säkerhetshål och risker, och exponerar därför även både vår kod och er kunddata för risker. Vi har därför beslutat att upphöra med stödet för dessa versioner i och med version 1.13 av Agitura Journal.
 • Förbättrad hantering när man kör Agitura i ett smalare fönster
 • Bokföringsfilmer
  • Efter en lång tid av planering och genomförande så har vi nu spelat in en komplett serie av instruktionsfilmer rörande bokföringen i Agitura. Vi hoppas innerligt att ni alla ska se den och ta till er av materialet, då bokföringen är den _överlägset_ största källan av problem hos er kunder, och support för oss. Mindre support = mer tid att förbättra Agitura!