Version 1.13.17

Följande saker har fixats, lagts till eller förbättrats i version 1.13.17:

 • Inställning för att välja om namnet på schemans bokningsbara tid ska visas
 • Uppdaterat röda dagar i kalendern för 2023
 • SIE4-rapport går nu att ta ut på verifikationssnummer
 • CSV-export i statistikmodulen är nu fixad
 • Knapp för att spara (istället för att visa) rapport i rapportmodulen
 • Ny kolumn i fakturalista: e-post
 • Möjlighet att skicka SMS till kund om att faktura gått ut via e-post
 • Fakturahändelser har nu ett datum för bokföring och ett för registrering
 • Kalenderfärger har nu bättre stöd för individuella användare
 • GDPR-funktion borttagen inför att göras om
 • Förbättrad hantering av diagnoser som envist fanns kvar trots borttagning
 • Text för diagnos HB721 ändrad
 • Förbättrad kontroll av ”boka senast X timmar innan” i onlinebokningen
 • Förbättrat stöd för om man angett +46 på mobilnummer
 • Nummerkontroll görs nu vid fristående påminnelser
 • Onlinebokningen blockeras nu av återkommande bokningar
 • Samma-dag-diagnoser läggs nu inte till när man redigerar fakturautkast
 • Tom sökning på fakturanummer i ekonomilistan nollställer nu sökningen
 • Fixat så journalsök nu hanterar flera ord separerade med mellanslag
 • Flertalet mindre buggfixar och förbättringar