Versionsnyheter 1.14.3

 • Kassarapport V2
  • Vi har nu skapat en ny kassarapport. Den nya rapporten påminner om den gamla, men ”kvittar” inte debet mot kredit, utan visar båda kolumnerna för alla konteringsrader.
 • Förbättrad Idexx-hantering
  • Vår Idexx-integration har fått lite kärlek i form av bättre hantering av inkommande provsvar. Vi hoppas detta ska råda bot på de problem vissa av er upplevt.
 • Bokningsstatusar (Kugghjul > Kalender & Bokningar > Bokningsstatus)
  • Man kan nu konfigurera färglagda statusar att använda för sina bokningar. Efter konfiguration högerklickar man helt enkelt på en bokning i kalendern och väljer status, så ändras färgen därefter.
 • Hindra påminnelser från att skapas bakåt i tiden
 • Förbättrad sökning på person-/organisationsnummer
  • Sökning på person-/organisationsnummer har nu blivit lite smartare när det gäller bindestreck och mellanslag.
 • Registreringsdatum för fakturahändelser
  • Vi har infört begreppet registreringsdatum för fakturahändelser. Detta för att särskilja när en händelse skapats och när den bokförts. En betalning kan ju t.ex. skapas idag, men bokföras 3 dagar bakåt.
 • Revisor-läge
  • Man kan nu markera en användare i systemet som en revisor. Detta gör att användaren bara kan se ekonomi och ekonomiska rapporter i systemet, och tar därför inte del av t.ex. personuppgifter eller journaler.
 • Stöd för utskick/utskrift av multipla fakturor (Toppfliken Ekonomi > Knapp Skriv ut/Skicka flera)
  • Det finns nu stöd för att skicka eller skriva ut flera fakturor samtidigt. Vid utskrift kommer en PDF genereras som innehåller alla de fakturor man valt, medan utskick via mail sker en och en.
 • Antal på artikelpaketrader är nu redigerbart
  • Man kan nu redigera antalet av en artikel i en rad på ett artikelpaket utan att behöva ta bort raden och skapa om den.
 • Aktiv + inköpspris på artiklar
  • Vi har infört inköpspris och aktiv på artiklar. Den sistnämnda avgör om en artikel kommer visas upp i autocompletes när man skapar upp fakturor, eller inte.
 • Anteckning från bokning försöker nu matcha ”Bokning” som typ
  • När man skapar upp en journalanteckning direkt från en bokning så försöker systemet nu hitta den journalrubrik som bäst matchar ”Bokning” när den väljer typ för den nya anteckningen.
 • Adress är nu sökbart
 • Filtrera artiklar på konto
 • ALT + klick för ankomstregistrering
  • Vi har infört snabbkommandot ALT + vänsterklick på en bokning för att direkt markera den som ankommen.
 • Inställning för att lägga på artikel vid direktreglering (Kugghjul > Ekonomi > Generella inställningar)
  • Man kan nu välja en artikel man automatiskt ska läggas till när man sparar en faktura som är markerad för direktreglering. På detta sätt kan man skapa upp en artikel ”Direktregleringsavgift” som automatiskt läggs till.
 • Fritext-SMS sparas nu som journalanteckning (om man vill)
 • SHIFT + drag n’ drop för att kopiera bokning
  • Vi har infört möjligheten att enklare kopiera en bokning genom att hålla in SHIFT medan man drar en bokning till en annan plats i kalendern. Istället för att flytta bokningen (vilket normalt sett sker när man använder drag ’n drop i kaledern) så kopieras den.
 • Möjlighet för kopia vid direktregleringsmail (Kugghjul > Ekonomi > Direktreglering)
  • Man kan nu ange en e-post som ska ta emot en kopia av direktregleringsutskicket. E-posten som anges läggs som en så kallad CC på det utgående mailet till försäkringsbolaget.
 • Möjlighet att lägga till djurets vikt direkt i bokningsdialog
 • Etikettutskrift från bokningsdialog
 • Hindra betalningar som överstiger fakturabelopp
 • Djur- och ägarikoner (Kugghjul > Företag > Ikoninställningar)
  • Man kan nu konfigurera ikoner (från ett antal fördefinierade sådana) med tillhörande namn, som man sedan kan använda för att ”tagga” djur och deras ägare. På detta sätt kan man få en enklare överblick av saker som t.ex. kunder som är anslutna till VetFamily.
 • Konfigurerbara timmar innan avbokning för onlinebokningen
 • Välj användare vid signering av journal
  • Man kan nu (genom en dropdown längst ner i journalfönstret) välja vilken användare man vill ska stå som signerande sådan på en anteckning när man väljer att låsa den.
 • Konfigurerbar extra text vid onlinebokningsbekräftelse
 • Separat utskicksmall för kvitton
  • Det finns nu en separat utskicksmall för just kvitton. Den fungerar på samma sätt som den tidigare utskicksmallen för fakturor, men används bara när man skickar en faktura som är till fullo betald.
 • GDPR-anonymiseringsinställningar för faktura och anteckning (Kugghjul > Företag > GDPR-inställningar)
  • Man kan nu stänga av viss information från att visas när man skapar PDFer av journaler och fakturor. Detta kan vara användbart när man t.ex. vill minimera spridningen av personuppgifter.
 • Filtrerad veckovy autoassignar utförare
  • När man har veckovyn i kalendern filtrerad på en användare så kommer nu den användaren automatiskt sättas som utförare på eventuell bokning man skapar i den vyn.
 • Enter i rapportvy skapar rapport
  • Ett mindre klick! Tryck på enter i fönstret där du väljer datum/nummerserie för en rapport och rapporten kommer skapas.
 • Youtube-fönstret blockerar inte längre huvudfönstret
  • Man kan nu ha en hjälpfilm öppen och byta tillbaka till Agituras huvudfönster. Fönstret med hjälpfilm minimeras och hamnar i bakgrunden (på samma sätt som fönstret för journal och faktura).
 • Konfigurerbara djurtyper i onlinebokningen (Kugghjul > Onlinebokning > Generella inställningar)
  • Man kan nu själv konfigurera vilka djur man vill ska visas i dropdownen i onlinebokningen.
 • Läkemedelshantering från VARA (Kugghjul > Läkemedel)
  • Istället för vår medskickade läkemedelslista så kan man nu själv hämta hela läkemedelslistan från VARA. Det är tiotusentals läkemedel som hämtas, så se till att ni har ett internet som är tillförlitligt och relativt snabbt när ni uppdaterar. Vid uppdatering sätts automatiskt alla veterinärklassade läkemedel som så kallade ”favoriter”. Det är även dessa favoriter som avgör vilka läkemedel som visas i autocompleten. Man kan justera dessa favoriter som man önskar i efterhand.
 • Kanin > Blandras och Ren tillagda som djurslag
 • Varna vid miss match i FB-betalningsregistrering
  • Vi kommer nu varna om man matar in ett belopp för en direktregleringsinbetalning som inte matchar det belopp som man angett ska ersättas av FB i själva fakturan.
 • Integration mot kortläsarterminal i pilotfas (kontakta oss)
  • Vi är otroligt stolta att snart kunna erbjuda en komplett integration mot kortläsare (med stöd för Google- och Apple Pay). Mer information om detta kommer att komma framöver, men anmäl gärna intresse redan nu!
 • Ny raslista för hästar
  • Tack vare en av våra hästkunniga kunder har vi nu en mycket mer vettig raslista på hästar i systemet.
 • Ny raslista för marsvin
 • Massvis med mindre förbättringar