Versionsnyheter 1.14.13

  • Förbättrad vy för filer kopplade till djur
  • Förbättrad uppdatering av t.ex. artikelpriser när de ändras av annan användare
  • Besöksblanketten får åter plats på 1 sida
  • Inställning för att välja journalrubrik där labresultat ska hamna i dagens journalanteckning (om den finns)
  • PDF-historik för fakturor finns nu under ”i”-knappen på fakturaraden
  • Buggfixar i BGMax-import samt för CDB-import