Versionsnyheter 1.14.14

 • ID-nummer på besöksblankett
 • Fönstret för att byta användare/logga ut går inte att stänga, utan kräver inloggning för att stängas
 • Icke-exakta fakturanummer-träffar i BGMax-importen markeras nu med röd färg i förhandsgranskningen
 • Fritext-fält i mallarna har blivit bredare för att få plats med mer text
 • Djursjukdata:
  • Text i fält markeras nu när man väljer fältet (eller tabbar till det)
  • Noteringsfältet har blivit större
  • Man kan nu använda journalmallar i anteckningsfönstret
 • Inställning för text som alltid ska komma med på journalkopior (Kugghjul > Journal > Generella inställningar)
 • Vid utskick där primär utskicksmall tidigare valts automatiskt (t.ex. bokningsbekräftelse) får man nu upp fönster där man kan välja utskicksmall, förutsatt att man har fler än en (1) mall konfigurerad för utskickstypen
 • Bugfixar